ข่าวสาร

ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษา

 

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย กำหนดให้วันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยจัดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

1. ช่วงเช้า : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. ช่วงบ่าย : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6