ข่าวสาร

พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

ากการจัดโครงการพระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1ที่ผ่านมาพบว่านักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนนักวิ่งมืออาชีพจากทั่วประเทศได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ปกครองและครู และร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน...

กิจกรรมผ้าป่าการกุศลของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย กำหนดให้วันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยจัดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษา

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย กำหนดให้วันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยจัดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

สมโภชพระหฤทัย

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานจริยธรรมได้จัดให้มีกิจกรรม “สมโภชพระหฤทัย” ณ ลานโดม โรงเรียนพระหฤทัย1