ภาพกิจกรรรม

  • กิจกรรมผ้าป่าการกุศล
  • พระหฤทัยยาตรา
  • วันวิชาการ 2559
  • สนับสนุนตู้เก็บหนังสือในห้องเรียน
  • กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่เมืองเชียงใหม่
  • bike for SC family
1